El Rector de Vallfogona i la façana de l'Ajuntament, amb Esteve Masalles i Ramon Aloguin