Llegim clàssics: 2021-2024, conferències i recursos