Llegim clàssics: 2021-2023, conferències i recursos