La Biblioteca Pública de Tarragona compta amb un important fons hemerogràfic local. Les primeres publicacions periòdiques conservades són: el 'Butlletí oficial de la província de Tarragona ' (1870-), la revista 'La Idea: revista decenal de primera enseñanza ' (1896-), o el 'Diari de Tarragona' (1897-).
També són àmpliament reconeguts els seus fons patrimonials. La creació de la Biblioteca Pública de Tarragona (1846) ho va ser amb l’objectiu de conservar el patrimoni bibliogràfic dels convents afectats per la desamortització eclesiàstica de 1835. Destaquen entre aquests fons patrimonials la col·lecció dels 318 manuscrits, la major part medievals, els 230 incunables i els aproximadament 30.000 impresos dels segles XVI al XIX.

Actualment les biblioteques amb fons patrimonials tenen un doble objectiu, el de conservar per al futur en les millors condicions possibles aquest important llegat del passat i d´altra banda, el de facilitar l' accés als investigadors. La digitalització permet aquest doble objectiu de conservar i facilitar l’accés als documents.
La Biblioteca Pública de Tarragona ha participat en projectes de digitalització com el de Biblioteca Virtual de Prensa Histórica i també en el de Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico

Biblioteca Virtual de Premsa Històrica

La Biblioteca Virtual de Premsa Històrica és un projecte en marxa, resultat d’un procés de digitalització cooperativa del Ministeri de Cultura, les comunitats autònomes i altres institucions de la memòria, amb el que es pretén, simultàniament, preservar i fer accessibles uns materials bibliogràfics que es caracteritzen per ser exemplars únics i, per tant, de difícil accés. 
La versió actual  incorpora una important i nova funcionalitat, la possibilitat de cercar per qualsevol paraula a qualsevol pàgina i a qualsevol periòdic digitalitzat amb el sistema ALTO (Analyzed Layout Text Object),  utilitzat també en grans projectes de reconeixement òptic de caràcters. 
Des de setembre de 2009, disposa de gairebé 2.000 capçaleres de 50 biblioteques, corresponents a gairebé cinc milions de pàgines, de 145 localitats en què es va imprimir premsa. 
Es tracta majoritàriament de col·leccions úniques d’interès per a investigadors i públic en general. Són de temàtica variada i abasten un ampli període històric que es remunta a finals del segle XVIII. 
El fons hemerogràfic local de la Biblioteca Pública de Tarragona que es pot consultar a la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica el constitueixen 67 capçaleres de diaris de la demarcació de Tarragona que daten de finals del segle XIX i de les primeres dècades del segle XX. En la seva major part pertanyen a les ciutats de Tarragona, Reus, Valls, Tortosa, Amposta o el Vendrell.

Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic

La Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic és un projecte cooperatiu del Ministeri de Cultura i les comunitats autònomes l'objectiu del qual és la difusió, mitjançant facsímils digitals, de col·leccions de manuscrits i llibres impresos antics que formen part del Patrimoni Històric. 
Aquesta iniciativa permet consultar sense restriccions fons que, per les seves característiques, resulten difícilment accessibles. Inclou més de dues-centes cinquanta mil pàgines de quasi mil títols conservats a les Biblioteques Públiques de l'Estat. S'ha iniciat la participació, mitjançant la signatura de convenis, d'altres institucions que conserven fons patrimonials. 
La Biblioteca Pública de Tarragona ha participat en aquest projecte amb la digitalització dels seus manuscrits dels monestirs de Santes Creus i Poblet.

Tant La Biblioteca Virtual de Premsa Històrica com La Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic contribueixen aportant els continguts, al projecte Europeana , promogut per la Unió Europea , per a crear una base de dades amb els patrimonis bibliogràfics de tots els estats que composen aquesta entitat supranacional.

Data d'actualització:  03.04.2017