'Al compàs dels contes' amb col·laboració amb l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona