"L'epigrama: dir molt en un mig dir" amb Pau Sabaté