"Remant a la deriva” (2023) de Sarvnik Kaur. DOCS del MES de SETEMBRE de 2023