"Domingo Domingo” (2023) de Laura García Andreu. DOCS del MES