«Llibres premiats. Dos PiniSolers». Trobada presencial amb Gerard Guix i Ester Enrich.