L'edifici de la Biblioteca Pública


La Biblioteca Pública de Tarragona és una biblioteca de titularitat estatal gestionada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i que forma part del  Sistema de Lectura Pública de Catalunya, prestant els serveis propis de biblioteca i  contribuint a la implementació de projectes i  programes comuns.

En els anys vinents les biblioteques públiques, en un context global de crisi econòmica,  haurem de gestionar els recursos amb la màxima eficiència per acompanyar els ciutadans en l’aprenentatge al llarg de la vida, per fomentar el gust per la lectura i per contribuir a transformar la informació en coneixement. En definitiva haurem de fer més accessible la cultura, ajudar a  reduir el fracàs escolar i a la capacitació dels ciutadans adaptant serveis, col·leccions, espais i programes.

El 2017 s'ha finalitzat el Pla Estratègic 2014-2016, elaborat de forma col·laborativa entre l’equip de bibliotecaris. Som conscients que estem davant d’un repte que volem afrontar posant en joc l’experiència, l’expertesa del treball en equip i en col·laboració.
Igualment importants són el compromís amb el servei de biblioteca pública i  amb el país,  contribuint a l’execució de les polítiques culturals del  Departament de Cultura i de les polítiques generals del Govern.

La BPT ofereix accés gratuït a col·leccions, serveis i activitats que promouen el gust per la lectura, el coneixement i l’aprenentatge al llarg de la vida.
Amb més de 170 anys d’història disposa d’una àmplia col·lecció local i un important fons patrimonial.
La Biblioteca és també un espai de trobada que crea vincles, fomenta la cohesió ciutadana i treballa en col·laboració amb altres agents culturals i socials.

Creiem en el progrés de les persones i de la societat a través de la lectura i del coneixement.
Treballant junts, volem contribuir a millorar la vitalitat cultural i el benestar de Tarragona.
Per aconseguir-ho la BPT compta amb importants col·leccions, serveis, espais físics i virtuals i sobretot, un equip de treball compromès.

COOPERACIÓ
Promocionem el treball en equip i la col·laboració amb altres agents de la nostra comunitat.

CREDIBILITAT
Comptem amb un equip humà motivat, honest i responsable,  que assegura una alta qualitat en els serveis i la informació que s’ofereix.

INNOVACIÓ
Adeqüem els nostres serveis a les noves necessitats socials i canvis tecnològics amb esperit creatiu i innovador.

PARTICIPACIÓ 
Amb una actitud positiva, oberta i dialogant, promovem la participació dels ciutadans en la millora de la gestió i dels serveis de la Biblioteca.

QUALITAT 
La Biblioteca treballa en qualitat per la millora contínua dels serveis amb un equip de bibliotecaris professionals al capdavant.

La Biblioteca Pública de Tarragona, de titularitat estatal i gestionada per la Generalitat de Catalunya, fou creada el 1846 arran de les desamortitzacions eclesiàstiques, amb la finalitat de custodiar i conservar els fons bibliogràfics procedents dels monestirs de Santes Creus, Poblet i altres ordes monàstics de la província. Del valuós fons patrimonial que conserva destaquen els 318 manuscrits (s. X-XVIII), 230 incunables, 401 volums de la Biblioteca del virrei Pere Antoni d´Aragò (s. XVII) i prop de 35.000 volums dels segles XVI al XIX.

Després de diverses ubicacions, l´any 1962 es va traslladar a l´actual edifici, el qual s´ha remodelat en vàries  fases els anys 1986,  1992,  2000 i 2005,  en una readaptació continuada dels espais, del mobiliari i de l´organització amb l´objectiu de millorar els serveis al ciutadà. El maig de 1998, es va inaugurar el web i els serveis en línia de la Biblioteca, gràcies a la col·laboració de la Fundació Ciutat de Tarragona i al finançament de l´empresa Dow Chemical. És el precedent de l´actual web. Des del 2010 difon els serveis de biblioteca pública també a través de diferents canals de web 2.0.
La BPT treballa amb planificació estratègica i  des del febrer de 2004 fins al febrer 2011 ha mantingut la Certificació ISO 9001:2000, i a l’actualitat gestiona els seus serveis en el marc de Plans Estratègics.  

Data d'actualització:  09.02.2018