En l’actual pla estratègic 2014-2016 BIBLIOTECA PER A TOTHOM tenim la voluntat d’ampliar i millorar l’accés a la cultura als ciutadans un dels eixos és avançar i consolidar la col·laboració amb l’entorn escolar a la ciutat de Tarragona. Orientar els serveis a les necessitats dels centres educatius: itineraris de visites, col·leccions, materials a les escoles i catàleg de serveis escolars.

Des de l'any 2015 treballem junt amb mestres i professors per definir accions concretes que millorin els serveis i els recursos que la biblioteca ofereix a tots els cicles educatius.

Què oferim?

 • Oferim suport amb una bona i renovada col·lecció de documents, llibres i materials audiovisuals.
 • Préstec de llibres electrònics a través de la plataforma eBiblio Catalunya.
 • Materials de reforç de totes les assignatures per a estudiants d’ ESO i Batxillerat.  
 • Secció adreçada als professors.
 • Lectures obligatòries a disposició dels alumnes.
 • Materials  per a l’aprenentatge de llengües.
 • Guies de novetats temàtiques. Consulteu l’apartat de Guies i recomanacions.
 • Recomanacions lectores. Una lectura per a cada edat.
 • Servei de préstec interbibliotecari gratuït.
 • Servei de desiderates (podeu proposar la compra d’un llibre, cd o pel·lícula).
 • Base de dades de premsa local i comarcal
 • Servei de préstec de tauletes a sala 

Lots de llibres i cinema

Hem confeccionat lots de llibres de coneixements i literatura a fi de fomentar la lectura i l'aprenentatge. Ens dirigim a un públic infantil i jove amb la selecció de lectures de diversos gèneres a llengua catalana i/o castellana (Primària, Secundaria i lots de lectura fàcil).
Destaquem també el cinema com a eina de suport per a l'aprenentatge amb una selecció de lots de deu pel·lícules que tracten temes que poden ser d'interès per als estudiants d'ESO i / o BAT (adolescència, treball infantil, pobresa o relacions familiars entre d'altres).

Pot fer el préstec dels lots a través dels carnets institucionals de què cada centre educatiu pot disposar. Ampliar la informació i actualitzar les dades a la Biblioteca.


Podeu consultar el programa del curs 2017-2018 adreçat a la comunitat educativa

Data d'actualització:  16.03.2017