‘Sigues tu mateix. Aprenem a gestionar les nostres emocions” Contes i tallers en família amb Elena Piñol, de la cooperativa Cuentropía