• Imprimeix

Descobrim la toponímia. Novembre 2017

Dimarts 28 de novembre a les 18.30 h a la biblioteca. Organitzen: Biblioteca Pública de Tarragona, Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili i Direcció General de Política Lingüística

06/11/2017 10:11
Ramon Amigó

Ramon Amigó Anglès

 


La toponímia és una disciplina lingüística que s’ocupa de l’estudi dels noms de lloc i que està molt estretament vinculada amb la filologia i la història. L’estudi dels topònims també té relació amb l’etimologia, tot i que, en molts casos, se’n desconeix l’origen i el significat.

Els noms de lloc formen part del patrimoni lingüístic de qualsevol cultura i són, per tant, un valor a preservar. D’aquí la importància de recollir-los i conservar-los, per no perdre uns trets identificadors essencials per a la llengua. I d’aquí també que figures molt destacades com Joan Coromines hi dediquessin esforços ingents.

El Camp de Tarragona té el privilegi d’haver comptat amb el mestre de toponimistes Ramon Amigó i Anglès (1925-2011), de Reus, que, a part de ser autor de més d’una dotzena de termes municipals del Camp de Tarragona i del Priorat, va crear escola en aquest territori, que és el més estudiat de tot el domini lingüístic.

 PROGRAMA


 • Dimarts 14 de novembre a les 18.30 h a la Biblioteca Pública 

  Tarragona. Fent camí entre noms
  Prenent com a base exemples diversos del recull d'antropònims, topònims i talassònims de Tarragona, es desgranaran unes notes bàsiques per a l’elaboració d’un estudi d'onomàstica.

  Teresa Muntanya i Martí és deixebla de Ramon Amigó i autora de diversos reculls toponímics, entre els quals destaca Tarragona: una passejada pel terme, una retrobada amb la gent i l’Onomàstica del terme antic de Tamarit de Mar. També és autora de diversos llibres d’oficis ja desapareguts o en vies de desaparèixer.

 • Dimarts 21 de novembre a les 18.30 h a la Biblioteca Pública

  Curiositats toponímiques o Joana no és un nom de dona
  Des de diferents perspectives, es tractaran casos curiosos de topònims, també en relació amb l’etimologia, per mostrar que, sovint, les primeres impressions i les etimologies anomenades populars poden donar una idea força desencertada de l’autèntic origen d’un topònim.

  Sílvia Veà Vila es va doctorar en Filologia Catalana amb la tesi L’onomàstica de Vinebre i és la guanyadora del I Premi Ramon Amigó i Anglès, atorgat l’any 2016. També ha treballat de professora associada a l’Àrea de Literatura del Departament de Filologia Catalana.

 • Dimarts 28 de novembre a les 18.30 h  a la Biblioteca Pública 

  Estudis onomàstics al Camp de Tarragona i comarques veïnes”
  Els inventaris onomàstics al Camp de Tarragona i comarques adjacents: estudis publicats, estudis en curs i pendents d'elaboració. Repàs de l'estat de la qüestió.

  Pere Navarro és professor titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili. La seva dedicació principal ha estat la dialectologia catalana però ha esdevingut també un impulsor actiu dels estudis d’onomàstica al Camp de Tarragona.