• Imprimeix

La satisfacció dels usuaris a la Biblioteca Pública de Tarragona 1999-2017

Resultats de l’enquesta de serveis 2017

17/03/2018 09:03
Enquestes

Des de l’any 1999,  la Biblioteca Pública de Tarragona recull les opinions dels usuaris amb l’objectiu de millorar de forma continuada els serveis. S’han fet enquestes de satisfacció els anys 1999, 2005, 2009, 2010-2017,  que han estat publicades al web de la Biblioteca; ho fem a  final d’any i busquem mostres representatives, al voltant de 250 persones. Les enquestes anuals de satisfacció s’han consolidat com a eines importants, i el nostre compromís amb les enquestes va més enllà de la seva simple publicació i difusió. Des de l’equip de treball interpretem les dades i busquem una reflexió compartida, dibuixem accions de millora que volem que contribueixin a fer de la biblioteca un espai més pròxim als ciutadans.

 

Pel que fa a la metodologia tant les mostres de població com el qüestionari s’han elaborat any rere any de forma similar amb l’objectiu de poder comparar resultats i de veure l’evolució en la valoració dels serveis i en els hàbits ciutadans envers l’ús de la Biblioteca. 

 

Pel que fa als resultats, i de forma global, des del 1999 al 2017, les enquestes ens reporten uns resultats positius, especialment amb el tracte i amb els serveis,  que ens encoratgen a continuar treballant però que al mateix temps ens posen en alerta en tot allò que cal millorar: edifici,  horaris i equipaments TIC insuficients. Unes demandes importants sobre la millora dels espais i peticions reiterades d’ampliació de la biblioteca i d’horaris, de sales d’estudis i d’actualització de les col·leccions. La seva millora considerem que seria important si volem continuar gaudint de la confiança dels ciutadans; ja fa anys que es repeteixen les mateixes demandes, que per altra part, estan relacionades amb l’ampliació de l’edifici, però també amb l’augment global dels espais bibliotecaris de la ciutat. Al seu costat s’evidencia el poder disposar de recursos suficients per l’ampliació dels horaris o dels equipaments.

 

Des del nostre equip de treball prenem nota de les millores, sobre la col·lecció, en la mesura del possible sobre matèries tècniques, sobre llibres juvenils o també en relació a les activitats, a la petició de tallers literaris.